‘Öğretmen Rehber Kitapları’ yayımlandı

Öğretmenlerin, geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak öğrencileri süreç odaklı değerlendirmeleri ve ölçme araçlarında çeşitliliğin sağlanması amacıyla lise düzeyinde ‘Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları’ hazırlandı. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ve İngilizce derslerine yönelik kitaplar, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlandı.

ÖĞRETMEN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Bu çalışmayla alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımı konusunda öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca kullanılan alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinde kullanılan kontrol listesi, dereceleme ölçeği gibi puanlama araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait hem genel hem de derse özgü becerilerin geliştirilmesine ve ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu. Diğer yandan rehber kitap ile öğretmenlerin seçilen kazanımlar için geliştirilen ölçme araçlarından yola çıkarak yeni ölçme araçları geliştirmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx