Reel kesim güveni 10 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Reel kesim güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre, 3,1 puan azalarak 100,2 oldu.

2023 yılı kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 61,2 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, imalat sanayide kapasite kullanı oranı da kasım ayında yüzde 78 oldu. Bir önceki veri yüzde 77,4 olarak izlenmişti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

Ankete göre, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,8’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,1’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 78,1’e yükseldi.

Güven endekslerinin 100’den büyük olması reel sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx